Şimdi kaydolun ve Logasist'i 7 gün boyunca ücretsiz olarak kullanmaya başlayın.

1. Aşağıdaki kullanıcı kayıt formunu eksiksiz ve geçerli bir şekilde doldurduğunuzda formda belirttiğiniz e-posta adresine, içerisinde kullanıcı bilgilerinizin ve aktivasyon linkinin bulunduğu bir e-posta gönderilecektir.
2. E-posta içerisindeki aktivasyon linkine tıklayıp kayıt işleminizi tamamlayabilir ve Logasist Online Destek Sistemi'ni 7 gün boyunca ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.
3. Kayıt işleminiz tamamlandığında Download sayfasından Logasist Operatör programının son sürümünü bilgisayarınıza indirebilir ve kurabilirsiniz.
4. Ücretsiz kullanım süreniz bittiğinde E-posta ve Şifreniz ile Kullanıcı Girişi yaparak, kullanım sürenizi dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz.

Kullanıcı kayıt formu

Kayıt işlemi sırasında hata oluştu lütfen aşağıdaki uyarıları dikkatle okuyunuz.

  örn: Platin İnternet Hizm. Yaz. Biliş. Özel Eğt İç ve Dış San. Tic. Ltd. Şti.

  Ad Soyad biçiminde yazınız.

  örn : ornek@ornek.com

  Bu alana sabit telefon veya GSM numaranızı yazabilirsiniz.

  Logasist'i kullanmak istediğiniz internet sitesi adresini yazınız.

  Logasist'e hoş geldiniz!

  Logasist web sitesini ziyaret ederek ve/ya Logasist üyesi olarak, Logasist web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve Logasist web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

  Logasist kullanım koşulları http://www.logasist.com/kayit.asp adresinde yer almaktadır. Platin İnternet Hiz.Ltd.Şti., bu sayfada ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

  Logasist kullanıcıları ve üyeleri, http://www.logasist.com  adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş maddelerini kabul etmiş sayılmaktadırlar. Bu nedenle lüften "Logasist Kullanım Koşulları" sayfasını düzenli olarak takip ediniz.

  Logasist kullanıcıları ve üyeleri, güncellenen sözleşme maddelerini uygun bulmamaları durumunda, diledikleri zaman Logasist üyeliğini bitirebilirler ve/veya Logasist web sitesini kullanmaktan vazgeçebilirler. Logasist kullanıcıları ve üyeleri, bu konuda Platin İnternet Hiz.Ltd.Şti.'den herhangi bir hak talep edemezler.

  Logasist Kullanım Koşulları'nı ihlâl etmeniz durumunda Platin İnternet Hiz.Ltd.Şti., Logasist üyeliğinize son verebilir;  hesabınızı kapatabilir; aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna gidebilir.

  1. Logasist hizmeti, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca Logasist altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem de yapılamaz.

  2. Logasist web sitesinin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı Platin İnternet Hiz.Ltd.Şti.'ye aittir. Logasist kullanıcıları ve üyeleri, Logasist web sayfasını veya içindekileri izlemek ve/ya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Platin İnternet Hiz.Ltd.Şti.'nin açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.

  3. Logasist kullanıcıları ve üyeleri, Logasist web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi takdirde Platin İnternet Hiz.Ltd.Şti.'nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıdan aynen rücu edilir.

  4. Logasist kullanıcıları ve üyeleri, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla Logasist web sitesini kullanamaz. Siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Logasist kullanıcıları ve üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde Platin İnternet Hiz.Ltd.Şti.'nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya rücu edilir.

  5. Logasist kullanıcıları ve üyelerinin, Logasist web sitesini yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin Platin İnternet Hiz.Ltd.Şti.'ye bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilir. Platin İnternet Hiz.Ltd.Şti.'nin ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıdır.

  6. Logasist kullanıcıları ve üyelerinin, Logasist web sitesini başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler.

  7. Platin İnternet Hiz.Ltd.Şti., Logasist web sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. Platin İnternet Hiz.Ltd.Şti., Logasist kullanıcılarının ve üyelerinin, Logasist web sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Platin İnternet Hiz.Ltd.Şti., doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Logasist web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

  8. Logasist üyeleri, kendilerine tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde Platin İnternet Hiz.Ltd.Şti.'nin söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Logasist üyelerinin Logasist üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

  9.Yukarıdaki maddeler  haricinde, Platin İnternet Hiz.Ltd.Şti., dilediği üyeye veya üyelerine sağladığı hizmeti  geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir. Platin İnternet Hiz.Ltd.Şti., kendi takdiri çerçevesinde, gerekli gördüğü durumlarda dilediği üyenin hizmetini ve/veya özelliklerini  yayından kaldırabilir, düzenleyebilir veya silebilir.

  10. Logasist kullanıcıları ve üyeleri, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Platin İnternet Hiz.Ltd.Şti. ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından Platin İnternet Hiz.Ltd.Şti.'ye karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  11. Platin İnternet Hiz.Ltd.Şti.'nin her zaman, tek taraflı olarak Logasist web sitesini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.

  12. Platin İnternet Hiz.Ltd.Şti., kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak Platin İnternet Hiz.Ltd.Şti.'den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.

  13. Logasist web sitesine üyelik başvurusunda bulunmak, Logasist kullanıcısı olmanın ön koşulu olmakla beraber yeterli koşulu değildir. Logasist kullanıcısı olmak için başvuru işlemlerini tamamlayan kullanıcıların başvuruları Platin İnternet Hiz.Ltd.Şti. tarafından değerlendirilir; sadece uygun görülen üyeler Logasist kullanıcısı olarak kabul edilir.

  14. Platin İnternet Hiz.Ltd.Şti., kayıtlarını eksik giren web sitesinin kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerinin hesapları hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. Ayrıca Platin İnternet Hiz.Ltd.Şti., belirli zaman dilimi boyunca ödeme yapılmadığı tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.

  15. Platin İnternet Hiz.Ltd.Şti., Logasist üye sayfalarında çeşitli formatlarda tanıtım veya reklam görüntüleri, yazıları veya bağlantıları yayınlama hakkına sahiptir. Platin İnternet Hiz.Ltd.Şti., dilediği üye veya üye grupları için reklam uygulaması yapabilir veya yapmayabilir.

  16. Platin İnternet Hiz.Ltd.Şti., Logasist kullanıcıları ve üyelerinin sağladıkları içerikleri, referans olarak sergileyebilir. Referans olarak sergilenmek istemeyen kullanıcılar platin internet hizmetleri ltd.şti. resmi sitesi olan www.platinbox.com adresinden irtibata geçebilirler.

  17. Logasist kullanıcıları, hesaplarını kapattıkları tarihe kadar almış oldukları hizmet için yapmış oldukları ödemeleri, Platin İnternet Hizmetleri Ltd.Şti. den geri talep edemezler.

  18. Platin İnternet Hiz.Ltd.Şti., Logasist kullanıcıları ve üyelerinin, Logasist web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Platin İnternet Hiz.Ltd.Şti., Logasist Kullanım Koşulları'nda öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

  19. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden Logasist kullanıcıları ve üyeleri, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Platin İnternet Hiz.Ltd.Şti.'nin kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

  20. Logasist kullanıcıları ve üyeleri, Logasist web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Tekirdağ/Çorlu Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.

  İşleminiz yapılıyor, lütfen bekleyiniz.

  © 2009 - 2015 Logasist . Tüm hakları saklıdır. Logasist bir PlatinBOX markasıdır.
  Platin İnternet Hizmetleri Yazılım Bilişim Özel Eğitim İç ve Dış Sanayi Ticaret Limited Şirketi

  PlatinBOX